Sobre mi (ca)

Sobre mi

Subrayado título

Immaculada Villalonga

Actriu de teatre i televisió, presentadora i locutora.

A més, degut al meu contacte amb el sector audiovisual i perquè en aquest camp és interessant ser versàtil, també col·laboro en la redacció, assessorament i adequació y correcció de guions per a TV.

Sense abandonar l’ofici pràctic, des de fa anys el compagino amb la meva voluntat formativa i he impartit nombrosos cursos de: Tècnica vocal i capacitació per a locutar.

Actualment i de forma regular continuo fent classes de teatre per a adults, joves i infants.

Compto amb més de 20 anys d’experiència com a locutora i he treballat per a diferents mitjans de comunicació.

Actualment també treballo com a freelance des del meu propi estudi, però al llarg d’aquests anys he col·laborat amb gairebé totes les productores de Mallorca.

Al llarg d’aquest període de temps he complementat la meva formació, amb diversos cursos i un postgrau,  per a perfeccionar-me, entre d’altres, en el camp de la interpretació i millora de la meva tècnica vocal, ja que ambdós aspectes són essencials en aquesta feina.

Som membre d’una coral i he rebut classes particulars de cant que m’han ajudat a entendre un poc més aspectes com: ritme, to, timbre i moltes altres característiques del so tan importants en aquesta professió.

Descripció de la veu

  • Veu mitjana. Classificada en doblatge com a veu de dama.
  • Amable, càlida, sensual, profunda, divertida, pròxima i professional.

Edats i tons

  • Infantil (nin o nina)
  • Adolescent.
  • Dona mitjana edat
  • Dona madura

Idiomes

  • NADIUS
  • * Català i castellà
  • NO NADIUS
  • * Anglès i Francès